Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
505 Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lutego ... Administrator
504 Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lutego ... Administrator
503 Protokół Nr IV/2019 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w ... Administrator
502 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. ... Agnieszka Kobylarz
501 Kalendarz wyborczy dla wyborów Posłów do Parlamentu Europ... Administrator
500 Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 marca 2019 r. Administrator
499 V nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bojanów Administrator
498 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator
497 Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 marc... Administrator
496 Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 03.04.... Administrator
495 konkurs na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie Agnieszka Kobylarz
494 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu n... Agnieszka Kobylarz
493 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz
492 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony Administrator
491 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych p... Grzegorz
490 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg pisemny nieograniczon... Administrator
489 Komunikat RKW Administrator
488 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjneg... Administrator
487 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego b... Administrator
486 Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2019 ... Administrator
485 Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem... Administrator
484 Zarządzenie nr 33 /2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kw... Administrator
483 Informacja o spełnieniu wymogów formalnych w konkursie na ... Agnieszka Kobylarz
482 Informacja za 2018 r. Gminy Bojanów zgodnie z art. 37 ustaw... Administrator
481 Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia ... Administrator
480 Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia ... Administrator
479 Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia ... Administrator
478 Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia ... Administrator
477 Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia ... Administrator
476 Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia ... Administrator