Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
687 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonyj na z... Agnieszka Kobylarz
686 Zakończenie kadencji 2014-2018 Administrator
685 Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia w... Administrator
684 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwole... Administrator
683 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator
682 ZARZĄDZENIE Nr 91/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 paź... Administrator
681 ZARZĄDZENIE nr 92/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 paź... Administrator
680 Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31.10.2... Administrator
679 Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 paź... Administrator
678 Zarządzenie nr 98/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 listo... Administrator
677 Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 listo... Administrator
676 Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 list... Administrator
675 Zarządzenie nr 101/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 lis... Administrator
674 Zarządzenie nr 102/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 lis... Administrator
673 Zarządzenie nr 104/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 lis... Administrator
672 Ogłoszenie GZUK o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.o... Agnieszka Kobylarz
671 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator
670 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator
669 Ogłoszenie o zamówieniu znak ZPB.271.20.2018 na dostawy pn... Agnieszka Kobylarz
668 Wyjaśnenia Zamawiającego - GZUK w Bojanowie dotyczące tre... Agnieszka Kobylarz
667 Informacja Zamawiającego - GZUK w Bojanowie o modyfikacji t... Agnieszka Kobylarz
666 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.21.2018 na... Agnieszka Kobylarz
665 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
664 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
663 Wójt Gminy Bojanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograni... Administrator
662 Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetar... Agnieszka Kobylarz
661 Informacja o wyborze najkorzystenijszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz
660 Informacja Zamawiającego GZUK z otwarcia ofert w przetargu ... Agnieszka Kobylarz
659 Ogłoszenie Zamawiającego o zmianie treści SIWZ w przetarg... Agnieszka Kobylarz
658 Zarządzenie nr 105/2018 Wójta Gminy Bojanów Szefa Obrony... Administrator