Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
UCHWAŁA Nr VII/43/2011 RADY GMINY BOJANÓW z dnia 30 września 2011 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
Uchwała Nr XXXVII/251/10 z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścic
Plan gospodarki odpadami dla gminy Bojanów na lata 2004-2015.
Uchwała Nr XXII/193/06 z dnia 3 marca 2006 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Uchwała Nr XXII/191/06 z dnia 3 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Uchwała Nr XXII/188/06 z dnia 3 marca 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody.
Uchwała Nr XXII/187/06 z dnia 3 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojanów.
Uchwała Nr XV/138/2005 z 25.02.2005r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dla taryfowych odbiorców usług na terenie gminy Bojanów
Uchwała Nr XIV/122/2004 z 29.12.2004r. w sprawie ustalenia dopłaty do kosztów wywozu odpadów stałych na terenie gminy Bojanów
Uchwała Nr X/75/2004 z 2.03.2004r. w sprawie ustalenia dopłaty do kosztów wywozu odpadów stałych na terenie gminy.
Uchwała Nr X/74/2004 z 2.03.2004r, w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dla taryfowych odbiorców usług na terenie gminy.
Uchwała Nr X/73/2004 z 2.03.2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Uchwała Nr x/72/2004r. z dnia 2.03.2004r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
Uchwała Nr VIII/62/2003 z 28.11.2003r. w sprawie utworzenia i nadania statutu GZUK Bojanów