Sekretarz Gminy Bojanów

Agnieszka Kobylarz
tel. 158708326 (wew 12)
pokój nr 14

Zakres obowiązków Sekretarza Gminy

Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu
i właściwych warunków jego działania, a w szczególności:

 1. Nadzór nad opracowaniem projektów regulaminów,
 2. Opracowanie zakresów czynności dla pracowników urzędu,
 3. Współpraca ze wszystkimi stanowiskami pracy w zakresie prawidłowego funkcjonowania urzędu,
 4. Wykonywanie zadań z zakresu zapewniania właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
 5. Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników urzędu,
 6. Nadzór nad doskonaleniem zawodowym pracowników urzędu,
 7. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu, instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego,
 8. Nadzór nad organizacją i prowadzeniem stażów absolwenckich, praktyk studenckich i uczniowskich,
 9. Koordynacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 10. Nadzór nad prawidłowością załatwianych spraw w urzędzie,
 11. Nadzór nad opracowywaniem projektów zarządzeń Wójta,
 12. Sprawozdanie kontroli wewnętrznej w urzędzie na polecenie Wójta Gminy,
 13. Koordynacja i nadzór nad realizacją projektów w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
 14. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 15. Poświadczanie za zagodność z oryginałem dokumentów mających związek ze sprawą prowadzoną w urzędzie,
 16. Przeprowadzanie postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych:
 • przestrzeganie prawidłowości procedur zamówienia publicznego,
 • sporządzanie specyfikacji warunków danego przetargu,
 • przygotowania i przeprowadzania przetargów,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2011-11-14
Udostępniający: Administrator 2017-06-14
Liczba odwiedzin: 3377
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Sekretarz Gminy Bojanów Administrator 2017-06-14 11:27:14
2 Sekretarz Gminy Bojanów Marcin 2011-11-14 13:25:17
1 Sekretarz Gminy Bojanów Marcin 2011-11-14 13:19:29