Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Artykuły

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonym pn: dowóz zamknięty uczniów do szkół na terenie gminy Bojanów.

Bojanów, 18.08.2006 r.

Gminny
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Bojanowie
37-433 Bojanów


Po rozpatrzeniu złożonych ofert, Zamawiający dokonał wyboru następującej oferty:

nr oferty: 2 złożona przez :
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
W Stalowej Woli Spółka Akcyjna
Ul. Ofiar Katynia 30
37-430 Stalowa Wola

Oferta najkorzystniejsza.
wartość oferty: 7 451,32 zł (brutto) miesięcznie słownie: siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden 32/00 złotych.


DYREKTOR
Janina Pistor
Wytwarzający/Odpowiadający: 2007-07-02
Udostępniający: 2007-07-02
Liczba odwiedzin: 936