Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Artykuły

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Admnistracyjny Szkół w Bojanowie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w PSP w Stanach i PSP w Przyszowie - Zapuściu wybrano ofertę , którą złożyła firma:
Centrum Plus
Sp. z o.o.
ul. Towarowa 4, 36-100 Kolbuszowa
Cena ofertowa: 65.834,12 zł (brutto) słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery 12/100 złotych.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dział IV "Środki ochrony prawnej"
Wytwarzający/Odpowiadający: 2007-07-02
Udostępniający: 2007-07-02
Liczba odwiedzin: 1342