Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Artykuły

Ogłoszenie o konkursie na nabór partnerów z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Gmina Bojanów ogłasza otwarty nabór partnerów z zakresu ochrony p.poż. polegający na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, prowadzenie działań ratowniczych.
W konkursie mogą brać udział jednostki ochrony przeciwpożarowej wymienione w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej uprawnione do prowadzenia działań ratowniczych
Kryteria oceny:
1.    Przynależność do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
2.    Obciążenie jednostki wyjazdami do działań ratowniczych w roku 2008.
3.    Stopień wyeksploatowania sprzętu pożarniczego będącego w posiadaniu jednostki ochrony przeciwpożarowej.
Regulamin dostępny jest w Urzędzie Gminy w Bojanowie pok. nr 10
Termin składania zgłoszenia: 5.11.2009r.  - 26.11.2009r.
do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bojanowie.


Wytwarzający/Odpowiadający: 2009-11-04
Udostępniający: 2009-11-04
Liczba odwiedzin: 681