Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.6.2019 na zadanie pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa
 w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy  Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany” odbyło się w dniu 01.07.2019 r. o godz. 10.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 340.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

1.       

APIS  Polska Sp.  z o .o. ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław

 

308.518,39

60 miesięcy

Przelew

2.       

WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław

 

338.241,47

60 miesięcy

Przelew

3.       

F.P-H-U „FASADA” Robert Pakłos
36-105 Cmolas 386

 

319.000,00  

60 miesięcy

Przelew

4.       

PHU Jarosz Rafał

Zielonka Górna 77

23-300 Janów Lubelski

385.000,00

60 miesięcy

Przelew

5.       

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

 KOBUD Krzysztof Ozga 39-410 Grębów Krawce 102A

 

343.815,50

60 miesięcy

Przelew

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-07-01
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-07-01
Liczba odwiedzin: 1178
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.6.2019 ... Agnieszka Kobylarz 2019-07-01 12:21:10
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.6.2019 ... Agnieszka Kobylarz 2019-07-01 12:20:20